Skip to main content

Garantie en klachten

Wij geven om onze producten en de service hier omheen. We doen er logischerwijze ons best om de producten in topconditie aan jou te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor je aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien ben je verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Wanneer dit gebeurt raden we je aan om de klachten eerst bij ons kenbaar te maken door telefonisch contact op te nemen via 0499 325373 of per mail via wouter@acneadvies.nl.